บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล สโตน
 

 

ประวัติความเป็นมา>
ปี 2530
ก่อตั้งบริษัท
ก่อตั้งบริษัท บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล สโตน จำกัด โดยมีจุดประสงค์เพื่อจำหน่ายหิน ให้กับลูกค้าทั่วไป
ปี 2535
ย้ายฐานการผลิต
ในปี 2535 บริษัทบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล สโตน จำกัด ได้ย้ายฐานการผลิตมาอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี โดยมีพื้นที่ประมาณ 5 ไร่
ปี 2537
นำเข้าเครื่องจักร
นำเข้าเครื่องจักร เครื่องแรกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ปี 2542
นำเข้าหินต่างประเทศ
ทางบริษัทฯ เริ่มนำเข้าหินจากต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างความแปลกใหม่ให้กับ สินค้าที่แตกต่าง รวมไปถึงคุณภาพที่มากขึ้น
ปี 2549
ออกงานแสดงสินค้า
เพื่อให้การสร้าง หิน หรือ ประติมากรรมของหิน ทางบริษัทฯ ได้นำสินค้าออกโชว์ในงานแสดงสินค้า เป็นครั้งแรก โดยมีจุดประสงค์ต้องการนำเสนอ ความแปลกใหม่ของหิน ที่มีหลากหลายรูปแบบ
ปี 2552
เปลี่ยนเครื่องจักรทั้งระบบ
ดำเนินการเปลี่ยนเครื่องจักรทั้งหมด โดยนำระบบคอมพิวเตอร์ เข้ามามีส่วนร่วม ในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความแม่นยำในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ปี 2553
พัฒนาบุคลากร
จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ทั้งทีมช่าง ทีมบริหาร ทีมงานขาย โดยมีการจัดฝึกอบรมดูงาน เพื่อทำให้การทำงาน สอดคล้องกันทุกหน่ายงานที่ต้องการความต่อเนื่องในการทำงาน
ปี 2557
ROMASTONE SOLE AGENT
เซ็นสัญญาเป็นผู้จำหน่ายหินเทียมจากบริษัท ROMASTONE ประเทศใต้หวัน โดยเป็นผู้จำหน่ายรายเดียวในประเทศไทย SOLE AGENT